Windows 10 / Start Button: עריכת התפריט המשני של כפתור התחל

כפתור התחל (Start button) הממוקם על סרגל המשימות (Task Manager) של ממשק שולחן העבודה (Desktop) מציג תפריט משני המופעל באמצעות לחיצה על שילוב המקשים Win + X או באמצעות לחיצה עם המקש הימני של העכבר. כלי העזר winaero Win+X Menu Editor for Windows 8 מאפשר לך לערוך במהירות ובפשטות את התפריט המשני, להוסיף ו/או להסיר פריטים, להוסיף ו/או להסיר קבוצות ועוד.

#
# Windows 10
# מערכת האתר מזמינה אותך להצטרף לקבוצת הפייסבוק Suppware-C  #

הרשם

מערכת האתר מזמינה אותך להצטרף לדף הפייסבוק Suppware-C ולדף ה- Linkedin

התגובות סגורות.