Windows 10 / Action Center: ניהול ה- Action Center (מרכז הפעולות)

[פרסום זה מתייחס ל- Windows 10 / 1607] … ה- Action Center (מרכז הפעולות) של מערכת ההפעלה חלונות 10 מציג הודעות מערכת והתראות (Notifications) וכולל גם אוסף כפתורים המאפשרים גישה מהירה למגוון מערכות ופונקציות שונות. הפעלת ה- Action Center לצורך צפייה ברשימת ההודעות ו/או לטובת גישה לכפתורי הפונקציות נעשית באמצעות לחיצה על Icon (סמל) ייעודי הממוקם על ה- Taskbar (סרגל המשימות) ליד השעון. על מנת לנהל את ה- Action Center בצע את הפעולות הבאות:

  • לחץ על כפתור Start (התחל) ואח"כ על Settings (לחילופין, ניתן ללחוץ על שילוב המקשים Win+I).
  • לחץ על System ואח"כ על Notifications & actions.
  • על מנת לשנות את סדר הכפתורים לחץ על הכפתור אותו הנך רוצה להזיז וגרור אותו למיקום הרצוי לך.
  • על מנת להוסיף או להסיר כפתורים לחץ על Add or remove quick actions.

#
# טיפים ל- Windows 10
# מערכת האתר מזמינה אותך להצטרף לקבוצת הפייסבוק Suppware-C  #

התגובות סגורות.