Scheduled Shutdown: כיבוי מתוזמן של מחשבי PC

כלי העזר הבאים מאפשרים למשתמש (אדמיניסטרטור) לתזמן ולקבוע מראש את שעת הכיבוי (Shutdown) של מחשבי PC. כלי העזר, המיועדים עקרונית לסביבה ביתית ו/או ארגונית יעילים במיוחד עבור מחשבים בסביבה ארגונית/ציבורית, כלומר, עבור מחשבים בחוות מחשבים, כיתות לימוד, ספריות מעבדות וכדומה.

  • Wise Auto Shutdown,  תוכנה חינמית
  • Shut IT,  תוכנה חינמית
  • Shutdown PC,  כלי זה מאפשר ביצוע פעולות מרחוק, תוכנה חינמית

הערות והרחבות:
כיבוי (Shutdown) היא רק אחת מהאפשרויות הנתמכות ע”י כלי העזר הנ”ל, עקרונית ניתן לתזמן גם Restart או Sleep או Logoff ועוד.

הרשם

מערכת האתר מזמינה אותך להצטרף לדף הפייסבוק Suppware-C ולדף ה- Linkedin

התגובות סגורות.