Emisoft מפענחת בחינם קבצים שהוצפנו באמצעות וירוס הכופר Xorist

מומחה האבטחה Fabian Wosar מחברת Emisoft הצליח לפתח כלי שבאמצעותו ניתן לפענת קבצים שהוצפנו באמצעות וירוס הכופר (Ransomware) החדש יחסית Xorist, חברת האבטחה (Emisoft) מוכנה לפענח (בעבור משתמשים שיפנו אליה) קבצים שהוצפנו באמצעות הוירוס הנ”ל בחינם, מידע נוסף ופרטי התקשרות זמינים ב: Bleeping Computer

הרשם

מערכת האתר מזמינה אותך להצטרף לדף הפייסבוק Suppware-C ולדף ה- Linkedin

התגובות סגורות.