Office 2010: אבחון ותיקון תקלות בחבילת היישומים אופיס 2010

תקלה מערכתית הגורמת לכשל (קריסה מוחלטת או שיבוש משמעותי) של חבילת היישומים הנפוצה מיקרוסופט אופיס (MS Office) עלולה להיות בעייתית ולעיתים אפילו קריטית. תקלה מערכתית, בניגוד לתקלה המשפיעה על קובץ יחיד היא תקלה הגורמת לכשל המשפיע על כל חבילת יישומי האופיס או לכשל של אחד מהיישומים הכלולים בחבילה (Outlook, Excel, Word, PowerPoint ועוד). הפעולות הבאות עשויות לעזור לך לאבחן ולתקן כשלים מערכתיים של חבילת היישומים אופיס 2010.

Safe Mode, הפעלת יישומי אופיס במצב בטוח:

הפעלה במצב בטוח מאפשרת לך לשלול את האפשרות כי התקלות והכשלים נובעים מתוספות שונות (Add-ons) או מהגדרות והתאמות שנעשו ע"י המשתמש, על מנת להפעיל את יישומי אופיס במצב בטוח בצע את הפעולות הבאות:

  • לחץ והחזק את מקש ה- Ctrl ולחץ על סמל (Icon) היישום שברצונך להפעיל.
  • לחץ על Yes (בחלון שנפתח) על מנת לאשר את הפעלת היישום במצב בטוח.
  • על מנת לוודא כי היישום נמצא במצב בטוח, צפה בחלק העליון של הדף (מעל סרגל הכלים) ו-וודא כי הכיתוב "Safe Mode" מופיע ליד שם הקובץ.

עקרונית ניתן להפעיל מצב בטוח גם ע"י הקלדת פקודה, לחץ על Start והקלד (בתיבת הטקסט/חיפוש) winword.exe / safe או excel.exe /safe או outlook.exe /safe וכדומה (בהתאם ליישום הנדרש). הפעלת מצב בטוח באמצעות פקודה לא כוללת בקשת אישור (כמו בהפעלה המתבססת על מקש ה- Ctrl) להפעלת המצב הבטוח.

Repair Install, התקנת תיקון:

התקנת תיקון (תיקון ההתקנה) מאפשרת לך לתקן התקנה קיימת, על מנת לתקן התקנה קיימת בצע את השלבים הבאים:

  • לחץ על Start ואח"כ על Control Panel.
  • אתר את Programs ולחץ על Uninstall a program.
  • אתר וסמן (לחיצה אחת) את Office 2010.
  • לחץ על Change, בחר באפשרות Repair והמשך על פי ההנחיות המתקבלות על המסך.

הרשם

אנו מזמינים אותך להירשם לערוץ היוטיוב של האתר

התגובות סגורות.