Windows 10 Start Menu: הצמדת פרמטרי Settings לתפריט Start

מערכת ההפעלה חלונות 10 מאפשרת למשתמשים להצמיד (Pin to) הגדרות (Settings) שנעשה בהם שימוש תכוף לתפריט Start (התחל), על מנת להדגים את השלבים הנדרשים נשתמש בתת הסעיף העוסק בהגדרות Wi-Fi כדוגמה:

  • לחץ על כפתור Start ואח"כ כל Settings
  • לחץ על Network & Internet
  • מקם את סמן העכבר על Wi-Fi (תפריט אנכי)
  • לחץ על המקש הימני של העכבר (Right click) ואח"כ (באמצעות המקש השמאלי) על Pin to Start
  • לחץ Yes לאישור וסגור את חלון ה- Settings
  • Wi-Fi יופי כאריח (Tile) בחלק "המודרני" של ממשק ה- Start

הרשם

אנו מזמינים אותך להירשם לערוץ היוטיוב של האתר

התגובות סגורות.