Windows 10 Feedback: נטרל בקשות למשוב

מיקרוסופט (Microsoft) המנסה לשפר את מוצריה באמצעות קשר ישיר עם הלקוחות מבקשת מידי פעם מהמשתמשים במערכת ההפעלה Windows 10 (חלונות 10) משוב (Feedback), על מנת להפסיק את קבלת הבקשות (למשוב) המגיעות באמצעות Pop ups (חלונות מוקפצים) בצע את הפעולות הבאות:

  • לחץ על כפתור Start (התחל) ואח"כ על Settings
  • לחץ על Privacy ואח"כ על Feedback & diagnostics (שבתפריט השמאלי)
  • בתיבה הנמצאת מתחת לסעיף המשנה Feedback frequency בחר באפשרות Never

במידה והפעולות המפורטות לעיל לא נטרלו את קבלת הבקשות למשוב, בצע גם את השלבים הבאים:

  • לחץ על כפתור Start (התחל) ואח"כ על Settings
  • לחץ על System ואח"כ על Notifications & actions
  • גלול מטה ואתר את …Windows Feedback הנמצא תחת הסעיף …Show notifications
  • לחץ על הכפתור ושנה את ההגדרה של Windows Feedback ל- Off

 

הרשם

אנו מזמינים אותך להירשם לערוץ היוטיוב של האתר

התגובות סגורות.