Microsoft DHCP Console Icons Reference

שרת DHCP הוא אחד המרכיבים החשובים והקריטיים ברשתות מחשבים המתבססות על מספרי IP דינמיים ולא על מספרי IP קבועים/סטטיים. שרת זה מקצה למחשבים החברים ברשת כתובות IP ובדרך כלל גם כתובות  DNS ו- Default Gateway. כשל ב- DHCP עלול לגרום להשבתה מוחלטת ומיידית של כל הפעילות ברשת. דפי המידע הבאים מציגים את מגוון הסמלים (Icons)  המספקים מידע על מצבו של השרת, השימוש בסמלים מאפשר למנהל הרשת להתרשם ממצבו (הבסיסי) של השרת באמצעות בחינה/סריקה ויזואלית מהירה של ה- Console וזאת מבלי להזדקק לבדיקת לוגים הרצת כלי אבחון שונים וכדומה.

#  DHCP

הרשם

אנו מזמינים אותך להירשם לערוץ היוטיוב של האתר

התגובות סגורות.