Windows 10 File Explorer: הרצת פקודות מסייר הקבצים

מערכת ההפעלה Windows 10 (חלונות 10) מאפשרת למשתמש להריץ פקודות שונות (כמו CMD, Msconfig, Regedit, Gpedit.msc, Calc ועוד) ישירות מסייר הקבצים (File Explorer), אפשרות זו המונעת את הצורך בפתיחת חלון Run עשויה להקל וייעל במקרים מסוימים את עבודת המשתמש.
על מנת להשתמש בסייר הקבצים כתחליף לממשק ה- Run מחק את הטקסט המופיע בתיבת הטקסט (1) של הסייר, הקלד את הפקודה הנדרשת (… cmd, msconfig וכדומה)  ולחץ Enter.

הערות:

(1) תיבת הטקסט של סייר הקבצים ממוקמת מתחת לסרגל הכלים, ראה תמונה.

File Explorer - 011215

 

הרשם

מערכת האתר מזמינה אותך להצטרף לדף הפייסבוק Suppware-C ולדף ה- Linkedin

התגובות סגורות.