Dell פרסמה הנחיות להסרת ה- eDell Root / DSDTest Provider Certificates

Dell (דל) פרסמה מידע מעודכן והנחיות המאפשרות הסרה ידנית של אישורי/תעודות האבטחה (Certificates) הדיגיטליות eDellRoot ו- DSDTest Provider המוגדרות כסיכון אבטחה משמעותי וחמור, מידע נוסף, הרחבות והנחיות להלן:

מידע נוסף זמין במקור הידיעה. (המקור- groovyPost.com)

הרשם

אנו מזמינים אותך להירשם לערוץ היוטיוב של האתר

התגובות סגורות.