Lenovo ממשיכה לאסוף מידע

ממאמר שפרסם Michael Horowitz ב- ComputerWorld עולה כי יצרנית המחשבים Lenovo (לנובו) ממשיכה לאסוף מידע (פרוט בהמשך) אודות פעילותם של משתמשים במחשבים (ביישומים) שמתוצרת החברה, Lenovo שאינה מכחישה את עצם קיומה של פעילות האיסוף פרסמה בימים האחרונים מסמך הסבר (מקיף) המתאר את אופי המידע הנאסף, את היישומים העוסקים בפועל בהעברת המידע לשרתי לנובו, את דגמי המחשבים בהם מתבצעת פעילות האיסוף ועוד, להלן תקציר הפרטים המתפרסמים במסמך ההבהרות שפרסמה החברה:

  • סוג המידע הנאסף והמועבר לחברה: “non-personal and non-identifying information about Lenovo software application usage is transmitted to Lenovo…” קרי, מידע שאינו אישי ושאינו מזהה את המשתמש.
  • יישומים/פרוססים המעורבים בהליכי העברת המידע: א. Lenovo.TVT.CustomerFeedback.Agent.exe,  ב. LenovoExperienceImprovement.exe
  • דגמי מחשבים מעורבים:  All ThinkCentre, All ThinkStation, All ThinkPad
  • רשימת היישומים שפעילותם מנוטרת: ראה פרוט (רשימה) תחת הסעיף Additional Information

הערה:
כותב המאמר ב- ComputerWorld ממליץ למשתמשים שברשותם מחשב של Lenovo (המתבסס על מערכת ההפעלה חלונות) להשתמש בכלי העזר TaskSchedulerView על מנת לאתר/להבין מה מתרחש במחשב מאחורי הקלעים.

מידע נוסף זמין במקור הידיעה. (המקור- ComputerWorld), פרטים והרחבות זמינים ב: Lenovo

הרשם

אנו מזמינים אותך להירשם לערוץ היוטיוב של האתר

התגובות סגורות.