Windows 10 Default apps: הגדרת (או החלפת) יישומי ברירת המחדל

על מנת לבחור ולהגדיר את יישומי ברירת המחדל (Default apps) בצע את הפעולות הבאות: לחץ (באמצעות המקש השמאלי של העכבר) על כפתור Start ואח”כ על Settings, לחץ על Systems  ואח”כ על Default apps, הגדר את ברירת המחדל על פי צרכיך באמצעות הממשקים הזמינים.

הערה: יישומי ברירת המחדל הם היישומים שבאמצעותם יפתחו קבצים בפורמטים שונים, במידה ובנוסף ליישומי ברירת המחדל מותקנים במחשב יישומים נוספים היכולים לפתוח את אותם קבצים (פורמטים) ניתן יהיה להשתמש גם בהם באמצעות Open with, כמו כן ניתן להחליף את יישום ברירת המחדל (במידה וקיים יישום חלופי) בכל עת.

הרשם

אנו מזמינים אותך להירשם לערוץ היוטיוב של האתר

התגובות סגורות.