Sony ממליצה להמתין עם שדרוג ה- Vaio ל- Windows 10

סוני (Sony) ממליצה למשתמשים להימנע משדרוג ניידי משפחת ה- Vaio ל- Windows 10 ולהמתין לדרייברים מעודכנים שישוחררו כפי הנראה באוקטובר הקרוב (2015), לפני שנה מכרה Sony את עסקי ה- Vaio אולם, על פי ההסכם שנעשה ממשיכה החברה (סוני) לתמוך במוצרים אותם שיווקה, מידע נוסף הכולל אפיון המחשבים אותם מומלץ שלא לשדרג זמין ב: Sony

הרשם

מערכת האתר מזמינה אותך להצטרף לדף הפייסבוק Suppware-C ולדף ה- Linkedin

התגובות סגורות.