Windows 10 God Mode

[ Windows 10 ] … מערכת ההפעלה Windows 10 מאפשרת גישה לתיקיה נסתרת הכוללת אוסף מרוכז של יישומים וכלי עזר מובנים הנמצאים ב- Control Panel (לוח הבקרה) במערכת ה- Settings (הגדרות) וב- Windows Admin Tools.  על מנת לחשוף את תיקיית ה- God Mode (ששמה הרשמי הוא  Windows Master Control Panel shortcut) ולאפשר גישה אליה בצע את הפעולות הבאות:

  • צור תיקיה חדשה על ה- Desktop (שולחן העבודה).
  • שנה (Rename) את שם התיקייה ל:GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}a
התגובות סגורות.