Lenovo שחררה גרסה מעודכנת של כלי העדכון System Update

חוקרי חברת האבטחה IOActive גילו כי במנגנון העדכון System Update של Lenovo קיימת פרצה שעלולה לאפשר לגורם עויין לבצע פעילות זדונית (ראה פרוט במקור הידיעה), פרצה זו התגלתה כשלושה חודשים לאחר שהתגלתה (התפוצצה) פרשת ה- Superfish ו- Lenovo שהחליטה לא להתמהמה הגיבה במהירות יחסית ושחררה גרסה מעודכת ומתוקנת, מידע נוסף זמין במקור הידיעה. (המקור- The Register)

הרשם

מערכת האתר מזמינה אותך להצטרף לדף הפייסבוק Suppware-C ולדף ה- Linkedin

התגובות סגורות.