Google Password Alert, הגנה על חשבון ה- Google של המשתמש

במסגרת המאבק המתמשך בתרמיות Phishing ובאתרים המתחזים לאתרים אחרים שחררה Google (גוגל) הרחבה (Extension) חדשה המשפרת את יכולתו של המשתמש להגן על חשבון הגוגל (Google account) שלו. ההרחבה החדשה, Password Alert המיועדת לדפדפן האינטרנט Chrome מתריעה (באמצעות הודעת pop-up) וממליצה למשתמש להחליף באופן מיידי את הסיסמה במידה והתגלה כי פרטי החשבון (דוא"ל/סיסמה) הוקלדו/הוכנסו (ע"י המשתמש) לאתר מתחזה שאינו אתר רשמי של Google, מידע נוסף זמין ב: Google Official Blog

התגובות סגורות.