בדיקת דיסק קשיח

 

קריסה מוחלטת של דיסק קשיח  (Hard Disk Drive – HDDׂ) היא מצב קיצוני שדי קל לאבחן אותו מבחינה טכנית, אבל, עד לקריסה המוחלטת עלול דיסק קשיח שאינו תקין דיסק לייצר אוסף מגוון של תופעות ובעיות שלעיתים די קשה לאבחן אותם ולזהות אותם כבעיה שהמקור שלה הוא הדיסק הקשיח. תופעות של איטיות, מחשב ש”נתקע” (קופא), מסכים כחולים, רעשים מוזרים, קבצים לא תקינים ועוד, הן תופעות ותקלות שעלולות במקרים רבים לנבוע מדיסק קשיח שאינו תקין, כלי העזר הבאים עשויים לאפשר לך לבדוק ולאבחן את הדיסק הקשיח.

 

הרשם

מערכת האתר מזמינה אותך להצטרף לדף הפייסבוק Suppware-C ולדף ה- Linkedin

התגובות סגורות.