Lenovo מבטיחה כי המחשבים מתוצרתה יהיו “נקיים” יותר

אין ספק כי פרשת ה- Superfish לא היטיבה עם יצרנית המחשבים הסינית Lenovo, מעבר להשפעה המיידית יתכן שתהיה לפרשה גם השפעה משמעותית ארוכת טווח, היות וגם בלנובו מבינים את מה שרבים אחרים בתחום מבינים ועל מנת לנסות ולמזער נזקים מיידיים ועתידיים פרסמה החברה הודעה לעיתונות ממנה עולה כי החברה תפחית משמעותית ואולי אפילו תמנע לחלוטין מהתקנת תוכנות צד שלישי במחשבים חדשים, מידע נוסף זמין ב: Lenovo

הרשם

מערכת האתר מזמינה אותך להצטרף לדף הפייסבוק Suppware-C ולדף ה- Linkedin

התגובות סגורות.