Simple Run Blocker: מנע הפעלת יישומים, חסום גישה להתקני אחסון ועוד

כלי העזר Simple Run Blocker מאפשר לך לחסום (Block) ולמנוע במהירות ופשטות (יוצאת דופן) את האפשרות להפעיל יישומים שונים, כמו כן, מאפשר הכלי שהוא חינמי (Free) ונייד (Portable) להסתיר (Hide) כוננים (התקני אחסון) ו/או לחסום את הגישה אליהם.

הגישה ל- Simple Run Blocker אינה מוגנת, ולכן, על מנת למנוע גישה לא מורשית ליישום (RunBlock.exe) וכמובן גם את האפשרות לנטרל את החסימות וההגבלות שהופעלו נדמה לנו כי רצוי להצפין (לאחר ביצוע החסימות הנדרשות) את התיקייה RunBlock, את הצפנת התיקייה ניתן לבצע באמצעות Quick Crypt, 7Zip או כלים אחרים.

הרשם

אנו מזמינים אותך להירשם לערוץ היוטיוב של האתר

התגובות סגורות.