Microsoft: ההודעה המקדימה לעדכון האבטחה החודשי לא תופץ יותר

מהודעה שפרסמה חברת מיקרוסופט (Microsoft) ב- 08-01-2015 עולה כי החברה מפסיקה להפיץ את ההודעה המקדימה (Advance Notification Service  – ANS) לעדכון האבטחה החודשי, יחד עם זאת מבהירה החברה (מיקרוסופט) כי לקוחות המוגדרים Premier customers ימשיכו לקבל את ההודעה המקדימה (ANS). ההודעה שהתפרסמה מספקת מעט הסברים ובאופן מעשי לא ברור מה הרקע ומה הסיבה להפסקת השירות שאפשר לאנשי IT רבים לבחון את העדכונים הצפויים (מראש) ולקבל החלטות מתאימות מראש, מידע נוסף זמין ב:
Microsoft security Response Center

הרשם

מערכת האתר מזמינה אותך להצטרף לדף הפייסבוק Suppware-C ולדף ה- Linkedin

התגובות סגורות.