Text Encryption: הצפנת טקסט

כלי העזר הבאים (תוכנות ויישומים מקוונים) מאפשרים לך להצפין (Encrypt) הודעות טקסט (Text Encryption) קצרות ולהעביר אותן לנמען. העברת המידע המוצפן (לנמען) יכולה להיעשות באמצעות העתקת הקוד המוצפן להודעת דואר אלקטרוני (באופן ישיר ו/או באמצעות קובץ מצורף), ו/או באמצעות העברת קישור ייעודי המתקבל לאחר שהסתיים הליך ההצפנה (במידה וההצפנה נעשתה באמצעות שירות מקוון), ועוד. על מנת לאפשר למקבל ההודעה לפענח אותה עליך להעביר אליו (באמצעי מאובטח) את סיסמת ההצפנה וכמובן את הקישור ליישום/לשירות המקוון בו השתמשת על מנת להצפין את ההודעה.

הערות והרחבות:

  • מאמר זה מוגש "כמות שהוא" (AS IS), ללא תמיכה וללא אחריות לנזקים ישירים ו/או עקיפים שעלולים להיגרם. הורדה ו/או התקנה של תוכנות/יישומים כמו גם גישה לשירותים מקוונים (שירותי ענן) ו/או שימוש בהם מחייבים בדיקה מקדימה (באתרי היצרנים/הספקים) של תנאי הרישוי, תנאי השימוש והתאמה לסביבת העבודה (מערכת הפעלה, תוכנות מותקנות וכדומה).
התגובות סגורות.