RKill: זיהוי ונטרול פרוססים זדוניים

כלי העזר RKill מנסה לזהות ולנטרל פרוססים (Processes) זדוניים (והגדרות/כניסות בעייתיות במערכת הרישום) המנטרלים באופן מלא או חלקי את יכולת הפעולה של תוכנות האבטחה (אנטי-וירוס, חומת אש וכדומה) המותקנות במחשב, שים לב ! לאחר הרצת RKill מומלץ להריץ את תוכנת האנטי-וירוס המותקנת וזאת מבלי לאתחל (Reboot/Restart) את המחשב, כלי העזר RKill מפסיק את פעולת הפרוססים הזדוניים אבל הוא אינו מסיר את התוכנית האחראית להפעלתו.

 

הרשם

מערכת האתר מזמינה אותך להצטרף לדף הפייסבוק Suppware-C ולדף ה- Linkedin

התגובות סגורות.