WhoIsConnectedSniffer: מי מחובר לרשת שלי ?

כלי העזר WhoIsConnectedSniffer מאזין לכרטיס הרשת המותקן במחשב, אוסף את המידע ומציג רשימה דינמית של המחשבים וההתקנים המחוברים לרשת בזמן הבדיקה (currently connected to your network), הרשימה המוצגת כוללת מספרי IP, כתובות חומרה (MAC Add), שמות מחשבים, נתוני זמן ומידע נוסף.

הערות והבהרות:

  1. כלי העזר WhoIsConnectedSniffer מאזין בלבד, כלומר, הוא אינו מבצע סריקה אקטיבית של הרשת וכמובן אינו שולח חבילות מידע (Packets) למחשבים אחרים ברשת.
  2. המידע המתקבל עבור המחשבים המזוהים עלול להיות חלקי במקרים מסוימים.
  3. השימוש ביישום מחייב התקנה מקדימה של WinPcap capture driver או Network Monitor driver.

Supp..I

הרשם

אנו מזמינים אותך להירשם לערוץ היוטיוב של האתר

התגובות סגורות.