SecurityKISS: גלישה אנונימית, פרטיות ועקיפת חסימות

יצרנים רבים מציעים מגוון רחב של יישומים (Apps) ושירותים מקוונים (Online services) חינמיים ומסחריים המאפשרים שמירה על פרטיות המשתמש (בכפוף למגבלות), גלישה אנונימית ועקיפת חסימות יזומות (ע”י ארגונים ו/או מדינות) המונעות מהמשתמש (גולש) גישה לאתרים מסוימים, כלי העזר SecyirtyKISS המאפשר רמה גבוהה (יחסית) של אנונימיות יחד עם מהירות עבודה (גלישה) טובה הוא לדעתנו אחד מהכלים הטובים והיעילים בתחום, להלן קישור לאתר היצרן:

הערות:

  • שים לב ! אין להשתמש ב- SecurityKISS כמו גם ביישומים ושירותים מקוונים דומים לצורך ביצוען של פעולות בלתי חוקיות/זדוניות.
  • בטרם תתחיל להשתמש בכלי העזר הנ”ל בדוק את תנאי השימוש, את המאפיינים הטכניים ואת המגבלות של היישום באתר היצרן.

Privacy..T
Anonymity..T
VPN..T

הרשם

מערכת האתר מזמינה אותך להצטרף לדף הפייסבוק Suppware-C ולדף ה- Linkedin

, ,

התגובות סגורות.