איתור והסרת קבצים כפולים

קבצים כפולים הם קבצים שאופיינו כזהים לחלוטין לקבצים דומים אחרים על מפי מגוון פרמטרים (גודל, תאריך, מיקום האחסון ועוד), חלק מהיישומים שבהמשך מאפשרים למשתמש לקבוע את הפרמטרים המגדירים קובץ כפול. כפילות קבצים, למעט אותם המקרים בהם נוצרה הכפילות באופן יזום ומכוון, מיותרת בדרך כלל ובמקרים רבים אפילו מזיקה:

  • קבצים כפולים מקטינים את נפח התקן האחסון.
  • קבצים כפולים עלולים לפגוע בביצועים (סיכוי רב יותר לפיצול בדיסק ועוד).
  • קבצים כפולים מאריכים ולעיתים כם מסרבלים את משך זמן הגיבוי.

כלי העזר הבאים מספקים מנגנון המסוגל לאתר ולהסיר את הקבצים הכפולים המיותרים.

הרשם

מערכת האתר מזמינה אותך להצטרף לדף הפייסבוק Suppware-C ולדף ה- Linkedin

התגובות סגורות.