Rescue CD/USB: ערכות הצלה והתאוששות מקריסה

כלי העזר הבאים עשויים לאפשר לך להתמודד עם תקלות קריטיות שאינן מאפשרות את אתחול (Boot) המחשב ואת הגישה לקבצים המאוחסנים בהתקן האחסון. כל הכלים המפורטים בהמשך מתבססים על מערכת ההפעלה לינוקס (Linux), מוגדרים כערכות הצלה (Rescue CD/USB) ומאפשרים לך לאתחל (Boot) את המחשב באמצעות תקליטור (CD/DVDׂ) ו/או באמצעות התקן אחסון חיצוני מבוסס USB (דיסק-או-קי). בפועל, מאפשרות ערכות ההצלה לעקוף את מערכת ההפעלה המותקנת, להעתיק קבצים מהדיסק הקשיח (בהנחה שאין תקלת דיסק המונעת גישה לקבצים) להתקן USB חיצוני ולבצע פעולות בדיקה ואבחון (Diag/Troubleshoot) שעשויות לאפשר לך לאתר (ולתקן) את הגורם לקריסת המחשב.

הערות והבהרות:

  • כלי העזר הנ"ל חופשיים (Free) אולם, למרות זאת יש לבדוק את באתר היצרנים את תנאי השימוש המעודכנים.
  • רוב רובן של ערכות ההצלה ניתנות להפעלה מתקליטור ו/או מהתקן אחסון USB.
  • מאמר זה אינו מספק מידע מפורט אודות המרכיבים והכלים השונים הכלולים בערכות שלהלן (שמתעדכנות מידי פעם בפעם), מערכת האתר ממליצה למשתמשים לבדוק את התכונות, המפרט ואת מידת ההתאמה של הערכות לצרכיהם באתרי היצרנים.

 

הרשם

אנו מזמינים אותך להירשם לערוץ היוטיוב של האתר

התגובות סגורות.