SSD: אופטימיזציה והתאמה למערכת ההפעלה

התקני אחסון מסוג SSD – Solid State Drives מהירים מדיסקים קשיחים מסורתיים (HDD – Hard Disk Drives) ומאפשרים כפי שידוע לנו ביצועי מחשב משופרים. יחד עם זאת חשוב לדעת כי על מנת להפיק את מירב הביצועים ועל מנת שלא לקצר את אורך החיים של התקן האחסון רצוי לכוונן (tweak) ולהתאים פרמטרים ומאפיינים שונים של מערכת ההפעלה וסביבת העבודה כך שיתאימו לצרכים הייחודיים של התקן ה- SSD, כלי העזר והטיפים הבאים עשויים לאפשר לך לבצע את ההתאמות והכיוונונים (tweaks) המומלצים.

טיפים לאופטימזציה ושיפור ביצועים:

  1. המנע מביצוע איחוי (defrag), בטל (נטרל) ביצוע מתוזמן (scheduled) ובמידה ומוגדר.
  2. נטרל את מנגנון ה- indexing של מערכת ההפעלה.
  3. אפשר את מנגנון ה- TRIM.

מאמרים מקצועיים:

 

הרשם

מערכת האתר מזמינה אותך להצטרף לדף הפייסבוק Suppware-C ולדף ה- Linkedin

התגובות סגורות.