ShellExView: אבחון תקלות ותופעות שונות הנגרמות ע"י Shell Extensions

Shell Extensions הן תוכניות (הרחבות, תוספות) מסוג COM Objects המוסיפות פונקציונאליות למערכת ההפעלה, רובן מותקנות באופן אוטומטי ע"י מערכת ההפעלה עצמה וחלקן ע"י יישומי צד שלישי שונים אותם מתקינים המשתמשים במחשביהם. כלי העזר ShellExView מציג את רשימת ה- Extensions המותקנים במחשב ומאפשר לך לנטרל (Disable) ו/או לאפשר (Enable) אותם. היכולת לנטרל ו/או לאפשר Extensions עשויה לסייע לך באבחון ובהתמודדות עם תקלות שונות הקשורות לפעולת סייר הקבצים (Windows explorer) בכלל ועם בעיות, תקלות ותופעות הקשורות לפקודות ופונקציות המופעלות באמצעות תפריטי המקש הימני (Context-Menu/Right Click) בפרט.

מידע נוסף והרחבות:

 

 

הרשם

אנו מזמינים אותך להירשם לערוץ היוטיוב של האתר

התגובות סגורות.