צור לעצמך כתובת אינטרנט קצרה – קישור (url) קצר

האתרים הבאים מספקים שירות מקוון (online/web service) המאפשר לך להמיר כתובת אינטרנט ארוכה לכתובת ידידותית וקצרה. הצורך בכתובת קצרה עולה בדרך כלל כשמשלבים קישורים בקטעי טקסט שונים

המשך לקרוא התגובות סגורות.